كل عناوين نوشته هاي محمد سوزنچي

محمد سوزنچي
[ شناسنامه ]
معرفي و ليست برخي منابع و کتابهاي اکوتوريسم جهت مطالعه دوستان ...... يكشنبه 96/7/23
متولي گنجنامه کيست؟ ...... چهارشنبه 96/3/31
مصاحبه خبرگزاري مهر با نگارنده تارنما در خصوص رونق گردشگري در اس ...... دوشنبه 95/9/1
اينفوگرافي اهداف توسعه پايدار ...... دوشنبه 95/9/1
غفلت از حفاظت طبيعت الوند در سايه شعارزدگي مسئولان/نوشدارويي که ...... چهارشنبه 95/3/19
جلوي بزرگترين خاکبرداري تاريخ الوند را بگيريد ...... پنج شنبه 95/3/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها